HOW วิธีขอพรพระพิฆเนศ CAN SAVE YOU TIME, STRESS, AND MONEY.

How วิธีขอพรพระพิฆเนศ can Save You Time, Stress, and Money.

How วิธีขอพรพระพิฆเนศ can Save You Time, Stress, and Money.

Blog Article

วันคเณศชยันตี/คเณศจตุรถี : ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการบูชาพระพิฆเนศ ท่องบทสวดพระพิฆเนศ และไหว้พระพิฆเนศเพื่อขอพรเนื่องในคล้ายวันประสูติของพระองค์ เชื่อกันว่าหากทำการบูชาพระพิฆเนศ ตั้งใจเตรียมของไหว้พระพิฆเนศด้วยใจและตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้มั่นพระพิฆเนศจะเสด็จลงมาประทานพรแก่เหล่าผู้ที่ศรัทธา

บทสวดมนต์ก่อนนอน บทแผ่เมตตา อานิสงส์ของการสวดมนต์

พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าที่ผู้คนนิยมสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ความสำเร็จ และการขจัดอุปสรรค พระพิฆเนศมีปางต่างๆ มากมาย แต่ละปางมีความหมายและความเชื่อที่แตกต่างกันไป เช่น ปางเด็ก หมายถึง ความไร้เดียงสาและปัญญา ปางผู้ใหญ่ หมายถึง สติปัญญาและความสำเร็จ ปางนักรบ หมายถึง ความแข็งแกร่งและอำนาจ ปางนักเต้น หมายถึง ความรื่นเริงและความสุข เป็นต้น

แนะนำติชม แจ้งปัญหาการใช้งานร่วมงานกับเรา

หลังจากสวดบทนี้เสร็จเรียบร้อยก็สามารถขอพรได้ตามต้องการ โดยบทสวดดังกล่าวนี้จะช่วยมอบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต พร้อมปัดเป่าทุกอุปสรรคออกไปให้หมดสิ้น

แนะนำติชม แจ้งปัญหาการใช้งานร่วมงานกับเรา

..โอม ศานติ...โอม ศานติ" เพื่อขอความสันติให้บังเกิด เป็นอันเสร็จสิ้น

รวมบทสวด คาถาขอพรพระพิฆเนศ ห้วยขวาง วิธีขอพรพระพิฆเนศ ให้สมความปรารถนา

และ จุดธูปและเทียน ถวายดอกไม้และผลไม้ ขนม น้ำสะอาด นม ข้าว

พระพิฆเนศนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เทพแห่งการขจัดอุปสรรค และยังเป็นเทพแห่งความรู้ และศิลปะอีกด้วย ทำให้พระพิฆเนศนั้นเป็นที่เลื่อมใสบูชาของผู้คนมากมาย แต่หากต้องการบูชาองค์พระพิฆเนศให้เกิดความสำเร็จกับตัวคุณเอง ก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการบูชาพระพิฆเนศที่ถูกต้อง ตั้งแต่การจัดวางองค์พระพิฆเนศ ไปจนถึงการสวดไหว้ขอพร และการถวายเครื่องบูชาต่าง ๆ ซึ่งมีหลักที่ควรปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

ตามตำราและตำนานที่เล่าต่อกันมานั้น กล่าวว่า พระพิฆเนศเป็นพระโอรสของพระแม่ปารวตีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพระแม่อุมาเทวี(เจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความรัก การอุทิศตน) ซึ่งเป็นพระมเหสีของพระศิวะ ถูกเสกขึ้นมาเพื่อเป็นโอรสคอยอยู่ดูแลรับใช้ ปกป้องจากบุคคลที่จะเข้ามาก่อความวุ่นวายหรือทำร้ายครั้งเมื่อพระนางต้องอยู่คนเดียวเพียงลำพังเนื่องจากพระศิวะเสด็จไปบำเพ็ญสมาธิเป็นเวลานาน

ตั้งรูป หรือ องค์พระพิฆเนศไว้บนหิ้งหรือโต๊ะบูชา โดย พระพิฆเนศ ควรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ หรือทิศตะวันตก ห้ามหันไปทางทิศใต้ นอกจากนี้ไม่ควรวางพระพิฆเนศใกล้ห้องน้ำ ครัว ห้องเก็บของ หรือสถานที่มืด

“โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ

อีกหนึ่งคาถายอดนิยม ที่ใครหลายคนนำมาใช้เพื่อขอพรพระพิฆเนศ โดยมีจุดเด่นเรื่องการช่วยดลบันดาลให้ผู้มากราบไหว้ สมความปรารถนา มีดังนี้

Report this page